• Leen Vereecke architectenbureau bvba
 • Oostveldstraat 270
 • 9900 Eeklo
 • T 09 378 18 13
 • F 09 378 42 29
 • leen@architectenA2.be

VERBOUWING VIERKANTSHOEVE IN BALEGEM

HOEVE IN VLAAMSE ZANDLEEMSTREEK IN ERE HERSTELD

De vierkantshoeve is gelegen in Balegem, een landbouw- en woongemeente in de Vlaamse Zandleemstreek. Het heuvelachtige landschap behoort tot de uitlopers van de Vlaamse Ardennen. De hoeve is niet beschermd maar wel opgenomen in de inventarislijst van bouwkundig erfgoed.

 

 

Nr 5. Hoeve van het gesloten type, in oorsprong minstens opklimmend tot XVIIIB en ingeplant op een hoek van een viersprong die tevens gemarkeerd wordt door drie lindebomen. Twee aan de straat palende haakse bedrijfsvleugels, onder zadeldak (Vlaamse pannen) en een witte, verankerde bakstenen lijstgevel met rechthoekige poort en houten latei. Deels gekasseid binnenerf met achterin gelegen Z. georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en gewitte lijstgevel op gecementeerde plint met schijnvoegen. Getoogde vensters met duimen, bakstenen deuromlijsting met oren en getrapte daklijst. Omhaagd achtererf. Uit ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen’ 12n, Kantons Destelbergen – Oosterzele

 

 

Het woonhuis wordt verbouwd omwille van hedendaagse comforteisen, het wordt hoger opgetrokken, de kelder wordt verder verruimd en uitgediept en er komt een beperkte uitbreiding naar de tuinzijde toe. De vleugels waar de stallingen en schuren zijn ondergebracht worden naar stabiliteit verzekerd en er worden hier slechts kleine gevelwijzigingen doorgevoerd. Er wordt een nieuwe carport gebouwd tegen de kopgevel van huisnr 7. Reden van de inplanting van de nieuwe autostaanplaats is dat we er geen voorstander van zijn om de gesloten bakstenen gevels van de hoeve te gaan doorbreken met garagepoorten. Dit zou het geheel architecturaal niet ten goede komen. Verder wensen we de verhouding van het binnenerf en ook de open ruimte die er bestaat tussen de vierkantshoeve en de schuur met woonhuis van nr 7 te behouden. Deze ruimte open houden en aanbouwen aan een bestaande kopgevel lijkt ons een betere ruimtelijke ordening.

 

Naar functie zal de hoeve in ere worden hersteld. De stallingen doen nu terug dienst als paardenstalling en het omliggende weideland wordt graasland. De schuren bergen de rijtuigen en allerhande werktuig. De woonfunctie blijft in dezelfde vleugel waar dit ook voorheen was ondergebracht. Bouwheer en architect trachten in het ontwerp bestaande regionale eigenschappen en typische kenmerken te behouden. Waardevolle elementen zullen worden gerespecteerd  zoals ‘de gesloten baksteenarchitectuur van de schuren, het gebruik van Vlaamse pannen, ankers, getrapte kroonlijst, typische inplanting, gekasseid binnenerf, drie oude lindebomen op de viersprong…

 

Het ontwerp mijdt grote wijzigingen tov het straatbeeld. In het ontwerp werd rekening gehouden met het heuvelachtige terreinprofiel zodat nivellering beperkt kan blijven.

Bouwheer en architect zijn zich bewust van de bijzondere eigenschappen van de site en wensen deze voor de toekomst verzekerd te zien.

 • Leen Vereecke architectenbureau bvba
 • Oostveldstraat 270
 • 9900 Eeklo
 • T 09 378 18 13
 • F 09 378 42 29
 • leen@architectenA2.be