• Leen Vereecke architectenbureau bvba
 • Oostveldstraat 270
 • 9900 Eeklo
 • T 09 378 18 13
 • F 09 378 42 29
 • leen@architectenA2.be

SOCIALE HUISVESTING VISSTRAAT-ZUIDMOERSTRAAT EEKLO

OUD STADSWEEFSEL HERSTELLEN, ISM ARCHITECT SANDRA CRUL

Dit project werd uitgewerkt voor een sociale huisvestingsmaatschappij en vergde de aanpak van een besloten hoekperceel (715m²) midden in de stadskern van Eeklo gelegen, bebouwd door 9 rijtjeshuizen, smal en hoog waarachter kleine koertjes. Een gebied met tuintjes in de schaduw gelegen en allen zonder parkeergelegenheid. Door onze aanpak hebben we getracht hier een vitaler stukje Eeklo van te maken, centraal op een plek waar het industriële verleden van de stad nog enkele prachtige restanten laat zien.

 

Het was onze bedoeling om niet zozeer een repetitief woonmodel te schakelen, maar een vernieuwend totaalconcept voor te stellen als revitalisatie van het oude stadsweefsel.

In onze totaalaanpak streven we naar een verdichting en een reorganisatie van een gesloten hoekbouwblok waarin we veel aandacht schenken aan het uitwerken van de buitenruimtes.

'Ieder een tuin' zou tot een te grote versnippering van het terrein leiden en geen ruimte meer vrijhouden voor autostaanplaatsen. Huisvesting in de kern van een stad moet ruimte bieden aan kwalitatieve buitengebieden en een mooie interactie vormen met het straatgebeuren.

 

Ons concept:

 

Door aan te sluiten aan de traditionele rijwoningen én de staatkant te bebouwen ontstaat er een kwalitatief binnengebied (120m² groengebied) dat wij semi-openbaar houden als groene ruimte voor de bewoners. Langsheen de Visstraat komt een beperkt bouwblok van 4 wooneenheden, langs de Zuidmoerstraat wordt over de volledige lengte een bouwblok ingeplant dat 7 woningen telt.

 

Beide bouwblokken worden verbonden door een lage sokkel dat onder het grootste bouwblok komt te liggen. De sokkel doet dienst als parkeerniveau, een 1,20m lager gelegen. Door de garages te schakelen iets onder het straatniveau kan reeds woongebeuren plaatsvinden op 1.50m hoogte. Dit zorgt er dan weer voor dat dode straatgevels en zicht op poorten vermeden worden en er ruimte vrijkomt voor zonneterrassen op dit niveau. Deze sokkel wordt op 1.50m hoog ook buitengebied tussen de twee bouwblokken door. Hier gebeurt de toegang tot de woningen maar ook veel meer dan zuivere circulatie. Deze open ruimte die we als binnenstraat (110m², 5.40m breed) terug ten dienste van de bewoners schenken, is centraal gelegen, elke woning is hier interactief mee en er kunnen tal van activiteiten plaatsvinden. Dit megaterras (110m²) vormt een borstwering aan de westkant langsheen de Visstraat maar ook de borstwering van het groene gebied dat hierdoor in een dieper gelegen kom komt te liggen. Door deze ingreep zullen de woningen een grote meerwaarde krijgen aan woonkwaliteit. Zij hebben niet enkel elk hun eigen private, ruime zonneterras langsheen de straat maar er is ook gezorgd voor ruimte waar men mekaar kan opzoeken. De verwevenheid van deze functies komt de sociale controle ten goede.

 

Deze eigentijdse beluikstructuur biedt plaats voor geborgenheid en comfort voor elk gezin maar schept kansen om "het naast elkaar wonen" aangenaam te maken. Kinderen van de buren kunnen veilig samen spelen en dit midden in de stad. Het zijn deze faciliteiten die een buurt maken tot wat ze is.

 • Leen Vereecke architectenbureau bvba
 • Oostveldstraat 270
 • 9900 Eeklo
 • T 09 378 18 13
 • F 09 378 42 29
 • leen@architectenA2.be